Μέγεθος Κειμένου:

Επικοινωνία

Head Office
Aegean Shipping Management S.A., Ακτή Κονδύλη 10, Πειραιάς, Ελλάδα, 185 45
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Operations Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Chartering Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Technical Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Quality, Safety, Environment & Energy Efficiency Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Marine Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Crew Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Purchasing Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Security Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Financial & Accounting Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Insurance & Legal Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Human Resources Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242
Download
Information Communication & Technology Dept.
Tel: (+30) 210 4586000
Fax: (+30) 210 4586242