Μέγεθος Κειμένου:

Διοίκηση

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Παπαδάκης
Γενικός Διευθυντής
Κώστας Πουρσανίδης
Οικονομικός Διευθυντής
Παναγιώτης Χατζηδημητρίου
Διευθυντής Εμπορίας
Γιώργος Φραγκισκάκης