Μέγεθος Κειμένου:

Οδηγίες Προ-Άφιξης πλοίου στο Λιμάνι του Πειραιά

Οι πελάτες που αναζητούν τις υπηρεσίες μας στο λιμάνι του Πειραιά είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο γραφείο μας τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την άφιξη του πλοίου:

 • ΙΜΟ Nr
 • Σημαία
 • Διεθνές Διακριτικό Σήμα / MMSI
 • Λιμάνι και αριθμός νηολογίου
 • ΚΟΧ / NRT / DWT
 • Μήκος / πλάτος / βύθισμα
 • Ποσότητα / ποιότητα φορτίου
 • Τελευταίο-επόμενο λιμένα κατάπλου
 • Εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες
 • Σύνολο πληρώματος επί του πλοίου
 • Όνομα και εθνικότητα Πλοιάρχου
 • Δορυφορικό τηλ. / fax

Σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) και τους νέους εν ισχύ κανόνες PSC / SSN, οι πελάτες καλούνται να συμπληρώσουν τις παρακάτω φόρμες (φόρμες ISPS προς κοινοποίηση πριν από την άφιξη και είσοδο σε ένα ελληνικό λιμάνι) και να τις ξαναστείλουν στο γραφείο μας με φαξ (+30.210.458.6244) και / ή e-mail (agency@aegeanoil.com) 72 ώρες πριν από την άφιξη.

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα ακόλουθα έγγραφα / πιστοποιητικά:

 • Έγγραφο Εθνικότητας
 • Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (όλες οι σελίδες)
 • Λίστα πληρώματος
 • Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (όλες οι σελίδες)
 • Bunker CLC 2001
 • Βεβαίωση ασφάλισης
 • Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης
 • Πιστοποιητικό Κλάσης

Πριν από την άφιξη απαιτούμενα έντυπα πληροφοριών

1. Αναγγελία άφιξης
2. Αναγγελία άφιξης Επιθεώρηση κράτους λιμένα
3. Αναγγελία αναχώρησης
4. Επικίνδυνα Η ρυπογόνα εμπορεύματα προ κατάπλου
5. Επικίνδυνα Η ρυπογόνα εμπορεύματα προ απόπλου
6. Πληροφοριακό έντυπο ασφαλείας προ κατάπλου πλοίων
7. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων SSN προ κατάπλου

Δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά MARPOL απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα, εάν το σκάφος είναι δεξαμενόπλοιο:

 • Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης (φόρμα Α και Β, όλες οι σελίδες)
 • Φορτωτική (εάν το πλοίο φέρει φορτίο)
 • Πιστοποιητικό ποιότητας του φορτίου (εάν το πλοίο φέρει φορτίο)
 • Πιστοποιητικό Condition Assessment Scheme (CAS), εφόσον διατίθεται

Σημείωση: Αν όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά, έντυπα και πληροφορίες δεν υποβληθούν έγκαιρα, η λιμενική αρχή δεν θα επιτρέψει στο πλοίο να προσεγγίσει το λιμάνι.

Λεπτομέρειες Αγκυροβολίου Πειραιά

Το πλοίο πρέπει να παρέχει στο γραφείο μας προ 72/48/24/12 ωρών ειδοποίηση σχετικά με την εκτιμώμενη ώρας άφιξης (ETA).

Το πλοίο πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα Πειραιά (VTS) στο κανάλι 13. Δύο ώρες πριν από την άφιξη, θα πρέπει ο Πλοίαρχος να επικοινωνήσει με το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του Πειραιά για συγκεκριμένες οδηγίες αγκυροβόλησης και να τις ακολουθήσει αυστηρά.

Λοιπές Ανάγκες

Το γραφείο μας δεν θα ασχοληθεί με τις οποιεσδήποτε έκτακτες ανάγκες μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου στον Πειραιά αν δεν έχουμε προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση από τους πλοιοκτήτες ότι τα έξοδα για αυτές τις έκτακτες ανάγκες θα καταβληθούν στο ακέραιο εντός 30 ημερών.