Μέγεθος Κειμένου:

Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική πολιτική της «Aegean Shipping Management S.A.» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικας I.S.M.), τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001ISO 22301 και OHSAS 18001, τη διεθνή σύμβαση MLC 2006 και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ ενώ είναι πλήρως συμβατή με τους κανονισμούς SOLAS και MARPOL.

Επιπλέον, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα TMSA2 (Tanker Management Self Assessment – Αυτοαξιολόγηση Διαχείρισης Δεξαμενόπλοιων) του OCIMF (Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου), επιδιώκει συνεχώς την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλών KPIs (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης). Όλα τα πλοία του στόλου της «Aegean Shipping Management S.A.» είναι πιστοποιημένα βάσει των απαιτήσεων του Κώδικα I.S.M. και I.S.P.S, της σύμβασης MLC 2006 και των προτύπων ISO 9001, ISO 14001ISO 50001 και OHSAS 18001.

Η Aegean Shipping έγινε η πρώτη εταιρεία στον Πειραιά που φέρνει σε πέρας τις δραστηριότητές της χωρίς να χρησιμοποιεί χαρτί, επενδύοντας σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό γραφείοθ. Το πρότζεκτ "paperless"  στοχεύει στο να μειώσει την κατανάλωση χαρτιού και του αποτυπώματός μας σε άνθρακα μεσω της διαχείρησης του περιεχομένου και τεχνολογιών απεικόνισης. Σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί από τη διοίκηση της εταιρείας εκτιμάται ότι με την αποφυγή εκτύπωσης στο γραφείο και μόνο, η Aegean Shipping εξοικονομεί 340.000 σελίδες χαρτιού ετησίως. 

Σε μια ακόμα κίνηση για τη μείωση των εκπομπών CO2 της εταιρείας, η Aegean αντικατέστησε όλους τους λαμπτήρες στο εννιαόροφο κτήριο που στεγάζεται στον Πειραιά με εξαιρετικά αποδοτικούς λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες LED αναγνωρίζονται για μείωση των εκπομπών  CO2 , διαρκούν 40000 ώρες σε σύγκριση με περίπου 1000 ώρες που διαρκεί ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως, καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και συντελούν στη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων (μιας και δεν υπάρχει υδράργυρος στους λαμπτήρες LED). Επιπλέον η Aegean εγκατέστησε αισθητήρες σε περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα στα κεντρικά γραφεία (όπου φιλοξενούνται σχεδόν 350 εργαζόμενοι), έτσι ώστε ν αφωτίζεται ο κάθε χώρος μόνο όταν αυτός χρησιμοποιείται, επιτυγχάνοντας έτσι έως και 70-90% εξοικονόμηση (τόσο στην εκπομή όσο και στο κόστος).

Η Aegean Shipping έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα φιλικό προς το περιβάλλον Σύστημα Πληροφοριών (IT). Αυτό το σύστημα βασίζεται στο Cloud Computing, και συνδιάζει την ασφάλεια και την "πράσινη τεχνολογία IT. Όλες οι τυπικές θέσεις εργασίας που ήταν εξοπλισμένες με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 300W-400W, έχουν αντικατασταθεί με ακροδέκτες τεχνολογίας zero client (ισχύος 3.5W).