Μέγεθος Κειμένου:

Η Εταιρεία

Η Aegean Shipping Management S.A. ιδρύθηκε το 1995 βάσει ενός στρατηγικού οράματος που στοχεύει στην εταιρική ανάπτυξη, σε αξιόπιστες υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση των πελατιακών αναγκών. Σύμφωνα με αυτή την στρατηγική, η εταιρεία έχει επενδύσει στους ακόλουθους τομείς:

  • την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής,

  • την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, και

  • τη διαχείριση του στόλου της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Με έδρα τον Πειραιά η Aegean Shipping Management διαχειρίζεται σε διεθνές επίπεδο ένα σύνχρονο στόλο δεξαμενοπλοίων για τη μεταφορά πετρελαϊκών και χημικών προιόντων. Μεταξύ των πελατών της Aegean Shipping είναι μεγάλες πετρελαϊκές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. 

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει μια δυναμική προσέγγιση όσο αφορά στη λειτουργία του στόλου ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του ναυτιλιακού κλάδου, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της ως προς τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Η Aegean Shipping έχει ανανεώσει το στόλο της με πλοία τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών με στόχο να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους πελάτες της, καθώς και να προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις στη θάλασσα και τις καλύτερες αποδόσεις για το περιβάλλον.

Η Aegean Shipping ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας πολλά χρόνια πριν. Στη καρδιά αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας. Η Aegean Shipping έχει πιστοποιηθεί από την Lloyd Register Quality Assurance (LRQA) έναντι πέντε Διεθνών Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης: ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας, ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, OHSAS 18001:2007 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, ISO 50001:2011 για τη Διαχείριση της Ενέργειας, και ISO 22301:2012 για τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας. Είναι μάλιστα η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα και η δεύτερη παγκοσμίως που πιστοποιήθηκε κατά το ISO 22301:2012 .

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εταιρείας ενωματώνει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στοιχεία ελέγχου επικινδυνότητας.