Μέγεθος Κειμένου:

Hellenic Environmental Center (H.E.C.)

Για την προστασία του παρθένου θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αιγαίου για τις επόμενες γενιές

Ολοκληρωμένες Λύσεις για το Περιβάλλον

Ο καθένας στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνος για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Στην Ελλάδα, το Hellenic Environmental Center (H.E.C.), μια εταιρεία της Aegean, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση και επεξεργασία των πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Με την αξεπέραστη υποδομή, την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία, το H.E.C. είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου στη διαχείριση των αποβλήτων πλοίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής της σε όλη την Ελλάδα.

Προηγμένη Επεξεργασία και Διαχείριση

Το H.E.C. αναλαμβάνει την επιλεκτική μεταφορά και επεξεργασία των πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και χερσαίες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών και ναυπηγικών μονάδων). Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης όλα τα υγρά υπολείμματα που παράγονται από τα πλοία κατά τη λειτουργία τους, ως ακολούθως:

  • Ακάθαρτο έρμα πλοίων
  • Πετρελαιοειδή εκπλύματα δεξαμενών
  • Πετρελαιοειδή μίγματα χώρων μηχανοστασίου
  • Πετρελαιοειδή κατάλυπα
  • Υπολείματα Καθαρισμού δεξαμενών
  • Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (Α.Λ.Ε.)
  • Επιβλαβείς υγρές χημικές ουσίες
  • Βοθρολύματα

Επιπλέον, με βάση την εμπειρία μας, το H.E.C. καταρτίζει σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων για τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το H.E.C., παρακαλώ επισκεφθείτε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.hec.gr