Μέγεθος Κειμένου:
Τεχνική Υποστήριξη Λιπαντικών
< >


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (AEGEAN CARE)

Ένα εξελιγμένο πρόγραμμα  που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία του μηχανολογικού εξοπλισμού και την χρήση των λιπαντικών.
Το λιπαντικό βρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων. Μεταφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την επιμόλυνση του λιπαντικού από οποιαδήποτε αιτία, τα κατάλοιπα καθώς επίσης και τα μέταλλα φθοράς υποδεικνύοντας τα σημεία από τα οποία προέρχονται.
Το σύγχρονο εργαστήριο της Aegean στον Ασπρόπυργο, εξοπλισμένο με τις  πλέον σύγχρονες συσκευές και όργανα, πραγματοποιεί μία σειρά από φυσικοχημικούς ελέγχους σε κάθε δείγμα χρησιμοποιούμενου λιπαντικού.

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η σωστή εφαρμογή των λιπαντικών ανάλογα με τις προτάσεις του κατασκευαστή είναι απαραίτητη για την σωστή συντήρηση του στόλου των μηχανημάτων και οχημάτων.
Το Τεχνικό τμήμα των λιπαντικών της Aegean σε συνεργασία με τους πελάτες της που διαθέτουν στόλο οχημάτων συντάσει έναν πίνακα λίπανσης των μηχανημάτων και οχημάτων με στόχο την σωστή εφαρμογή κάθε λιπαντικού και την  ελαχιστοποίηση των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη κάθε ανάγκης λίπανσης του στόλου.ς σε κάθε δείγμα χρησιμοποιούμενου λιπαντικού. 


Δείτε εδώ ένα δείγμα πίνακα λίπανσης.«  Επιστροφή στη λίστα