Λιπαντικά Marine


Aegean Marine

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη


Με δεδομένη την τεράστια εμπειρία της εταιρείας μας στον ανεφοδιασμό σκαφών σε όλο τον κόσμο και την εις βάθος γνώση μας για τη θαλάσσια αγορά, η Aegean μπορεί να εγγυηθεί την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, τόσο στον εμπορικό και όσο και στον τεχνικό τομέα.

Η Aegean είναι η μόνη ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαιοειδών που είναι παράλληλα διεθνής προμηθευτής καυσίμων και παραγωγός λιπαντικών πλοίων.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Aegean, ως εκ τούτου, στηρίζεται στην τεχνογνωσία μας όσον αφορά στην προσφορά αλλά και στη ζήτηση. Με λίγα λόγια, γνωρίζουμε πώς να παράγουμε λιπαντικά πλοίων και πώς τα χρησιμοποιεί η απαιτητική διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα.