Υγρά Φρένων

Brake Fluid DOT 4

Συνθετικό,μη σιλικονούχο υγρό φρένων,βασισμένο στην τεχνολογία μιγμάτων πολυγλυκολών με αιθέρες.
Είναι κατάλληλο για τα συστήματα των υδραυλικών φρένων,όλων των οχημάτων,στα οποία ο κατασκευαστής τους προτείνει τη χρήση υγρών.
Είναι εξίσου συμβατό με τα υγρά φρένων τύπου DOT 5.1
ΔΕΝ είναι συμβατό με σιλικονούχα υγρά φρενών τύπου DOT 5 και για το λόγο αυτό να μην αναμιγνύεται με αυτά.
Διαβάστε Περισσότερα
Specifications:
FMVS No 116, DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925.

Brake Fluid DOT 3

Συνθετικό,μη σιλικονούχο υγρό φρένων,βασισμένο στην τεχνολογία μιγμάτων πολυγλυκολών με αιθέρες.
Είναι κατάλληλο για τα συστήματα των υδραυλικών φρένων,όλων των οχημάτων,στα οποία ο κατασκευαστής τους προτείνει τη χρήση υγρών.
Είναι εξίσου συμβατό με τα υγρά φρένων τύπου DOT 5.1
ΔΕΝ είναι συμβατό με σιλικονούχα υγρά φρενών τύπου DOT 5 και για το λόγο αυτό να μην αναμιγνύεται με αυτά.
Διαβάστε Περισσότερα
Specifications:
FMVS No 116, DOT 3 & DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925.