Λιπαντικά Γενικής Χρήσης

Standard 10

Αμιγή ορυκτέλαια απλής ρευστότητας γενικής χρήσης χωρίς πρόσθετα για απλές εφαρμογές. Να μην χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων. Διαβάστε Περισσότερα

Standard 30

Αμιγή ορυκτέλαια απλής ρευστότητας γενικής χρήσης χωρίς πρόσθετα για απλές εφαρμογές. Να μην χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων. Διαβάστε Περισσότερα