Μέγεθος Κειμένου:

Διακεκριμένοι Υπάλληλοι

Υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας
Προετοιμασία και παρουσίαση P/L των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων (έσοδα – έξοδα), Business Analysis - Καταγραφή και παρουσίαση μεριδίου αγοράς της AEGEANOIL στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς (Market Share) - Ορισμός διαδικασιών και στοχοθεσία σε επιμέρους τομείς της εμπορικής διεύθυνσης - Συμμετοχή σε projects & προωθητικές ενέργειες - Οργάνωση & Διαχείριση (AegeanPromoTeam)
Η οργάνωση είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη σωστή λειτουργία ενός λογιστηρίου.
Η παρακολούθηση των εισροών, η καταχώρηση των εγγραφών, η διαχείριση των ταμείων, οι πληρωμές των υποχρεώσεων στον απαιτούμενο χρόνο, η εξυπηρέτηση των προμηθευτών, η συνεννόηση με τις τράπεζες, είναι μερικά από τα καθήκοντά μου που απαιτούν γνώσεις, καθαρό μυαλό, ταχύτητα, ζήλο και υπομονή.
Η άμεση διανομή των τηλεφωνικών κλήσεων στους αποδέκτες με ευγένεια, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη της διευθύνσεως του ανθρώπινου δυναμικού.
Άμεση συνεργασία με όλα τα υποστηρικτικά τμήματα της εταιρίας με σκοπό να γίνει βέλτιστος ο τρόπος λειτουργίας των πρατηρίων της περιοχής ευθύνης μου, ώστε ο καταναλωτής να απολαμβάνει πάντοτε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. 
Τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένη της γενικής γραμματείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παράδοση και το συντονισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και τη διαχείριση της κεντρικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Aegean. Επιπλέον, ως γραμματέας των διευθυνόντων συμβούλων της διοίκησης είμαι αρμόδια για θέματα μάρκετινγκ, δελτίων τύπου, δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμού εκδηλώσεων, θεμάτων εταιρικής κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.
Ως Γραμματέας διεύθυνσης είναι ευθύνη μου να διαθέτω τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιχείρησης και κατά επέκταση του διευθυντή μου, προκειμένου αυτή να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Αρμόδια για θέματα συμβατότητας της εταιρείας και των υπό διαχείριση πλοίων της με ισχύοντες διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληρωμάτων, του φορτίου, του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών της εταιρείας.